Tjänster

Teknokyl är verksamma inom projektering, installation och service av kyl-, frys-, klimat och datakylanläggningar samt fastighetsvärmepumpar och utför entreprenader med egna lösningar lika väl som med färdiga handlingar.

Vi samarbetar med rör-, isolerings-, bygg-, el-, styr- och ventilationsföretag för att kunna tillgodose att vår beställare får en helhetslösning vid installationer och service.

Vi arbetar med syntetiska köldmedier som HFC, HFO och naturliga köldmedier som exempelvis koldioxid Co2 och ammoniak Nh3.

Teknokyl har med ständigt stigande antal kunder tecknat underhållskontrakt som i första hand består av förebyggande underhåll och lagstadgad periodisk läcksökning enligt EU-förordningen.

I övrigt är kontrakten individuella beroende på typ av anläggningar samt olika önskemål på innehåll. Genom IT stöd i form av ett för kylbranschen speciellt rapporteringssystem hjälper vi kunden att hantera lagstadgad årsrapportering.

teknokyl background image

Vi utför:

-Projektering och installation

-Service och underhåll

-Periodisk läcksökning enligt EU-förordningen

-Prestandamätning och energioptimering

-Uthyrning av kyl- och komfortanläggningar

-Jourservice till avtalskunder