BRED KOMPETENS INOM KYLTEKNIK
MED ENERGIOPTIMERAT RESULTAT

From 1 september är Teknokyl en del av Indoor Energy

FEMTIO ÅRS ERFARENHET I BRANSCHEN

Teknokyl är verksamma inom projektering, installation och service av kyl-, frys-, klimat- och värmepumpsanläggningar och utför entreprenader med egna lösningar lika väl som med färdiga handlingar, Vi arbetar med syntetiska köldmedier som HFC, HFO och naturliga köldmedier som exempelvis koldioxid Co2 och ammoniak Nh3.

OM FÖRETAGET

Teknokyl grundades 1969 genom en
sammanslagning av två företag och
ägs idag av 3 personer som även är yrkes-
verksamma inom företaget. Idag är
vi 21 anställda, varav 16 kyltekniker.

Vår affärsidé är att med bred kompetens
inom kylteknik och hög servicenivå tillgodose
vår kunders behov och önskemål om en väl
fungerande och energioptimerad anläggning.

Läs mer

VÅRA TJÄNSTER

• Projektering och installation
• Service och underhåll
• Periodisk läcksökning enligt EU-förordningen
• Prestandamätning och energioptimering
• Uthyrning av kyl- och komfortanläggningar
• Jourservice till avtalskunder

Läs mer

AUKTORISATION OCH MEDLEMSKAP

Auktoriserat Kyl- och värmepumpsföretag bevis
nummer 007. Certifierade för kylarbeten kategori
1 med certifikatnummer C330.

SWEDAC godkänt kontrollorgan med tillstånds-
numret ”2449”. Medlem i Svenska Kyl- och värmepumpsföreningen, Installatörs-
företagen och Svenskt Näringsliv.

Läs mer

Teknokyl är numer en del av Indoor Energy

From 1 september blir Teknokyl en del av Indoor Energy. Teknokyl kommer att vara navet i Indoor Energys fortsatta satsning på kylverksamheten i Stockholm.